Реклама

ЛЕТЮЧИЙ КОРАБЕЛЬ


Був собі дід та баба, а в них було три сини: два розумних, а третій дурний. Розумних же вони й жалують, баба їм щонеділі нові білі сорочки дає, а дурника всі лають, сміються з нього, а він, знай, на печі у просі сидить, у чорній сорочці. Як дадуть, то й їсть, а ні, то він і голодує. Аж ось пройшла чутка, що так і так: прийшов такий царський указ, щоб зібралися до царя всі на обід, і хто зробить такий корабель, щоб літав, і приїде на тім кораблі, за того цар дочку віддає.

Розумні брати й радяться:

—Піти б, то, може, там де наше щастя закотилося!

Порадились, просяться в батька та в матері:

— Підемо ми,— кажуть,— до царя на обід: загубити нічого не загубимо, а може, там де наше щастя закотилося!

Батько їх умовляє, мати їх умовляє… Ні!

— Підемо, та й годі! Благословіть нас на дорогу.

Старі,— нічого робити,— взяли поблагословили їх на дорогу, баба надавала їм білих паляниць, спекла порося, — пішли вони.

А третій парубок сидить на печі та й собі так проситься:

— Піду і я туди, куди брати пішли!

— Куди ти підеш? — каже мати. — Десь тебе й вовки з’їдять!

— Ні,— каже, — не з’їдять!

Старі з нього спершу сміялись, а то давай лаяти. Так ні! Вони бачать, що нічого не зробиш, та й кажуть:

— Ну йди, та щоб вже й не вертався й щоб не признавався, що ти наш син!

Баба дала йому торбу, наклала туди чорного хліба, пляшку води дала й випровадила його з дому.

Він і пішов.

Іде та й іде, коли зустрічає на дорозі діда: такий сивий дідуган, борода зовсім біла, аж до пояса!

— Здорові, діду!

— Здоров, сину!

— Куди йдете, діду?

А той каже:

— Ходжу по світу, з біди людей виручаю. А ти куди?

— До царя на обід.

— Хіба ти,— питає ДІД,— умієш зробити такий корабель, щоб сам літав?

— Ні,— каже,— не вмію.

— То й чого ж ти йдеш?

— А хто його знає,— каже,— чого, загубити не загублю, а може, там де моє щастя закоти­лося.

— Сідай же,— каже дід,— та спочинеш трохи, пополуднуємо. Виймай, що там у тебе в торбі.

— Е, дідусю, нема тут нічого, самий черствий хліб, що ви й не вкусите.

— Нічого, виймай!

От він виймає, аж з того чорного хліба та такі стали паляниці білі, що він ізроду й не їв таких! Сказано: як сонце!

— От бач! — каже дід.

От вони посідали, давай полуднувати. Пополуднували гарненько, подякував дід парубкові за хліб та й каже:

— Ну, слухай, сину: йди ж тепер ти в ліс, та підійди до дере

ва, та й удар сокирою в дерево, а сам мерщій падай ниць і лежи, аж поки тебе хто не розбудить; тоді,— каже,— тобі корабель збудується, а ти сідай на нього й лети, куди тобі треба, та по дорозі бери, кого б там не стрів.

Парубок подякував дідові, і розпрощалися; дід пішов своєю дорогою, а хлопець пішов у ліс.

От увійшов у ліс, підійшов до дерева, цюкнув сокирою, упав

ниць та й заснув. Спав-спав… Коли це за який там час чує — хтось його будить:

— Уставай, уже твоє щастя поспіло, вставай!

Парубок прокинувсь, коли гляне — аж стоїть корабель: сам золотий, щогли срібні, а паруси шовкові так і понадимались,— тільки летіти! От він, не довго думавши, сів на корабель, той корабель знявся й полетів… Як полетів та й полетів — нижче неба, вище землі, — й оком не зглянеш!

Летів-летів, коли дивиться: припав чоловік на шляху до землі вухом та й слухає.

Він гукнув:

— Здорові, дядьку!

— Здоров, небоже!

— Що ви робите?

— Слухаю,— каже,— чи вже позбирались до царя на обід люди.

— А хіба ви туди йдете?

— Туди.

— Сідайте зо мною, я вас підвезу.

Той сів. Полетіли.

Летіли-летіли, коли дивляться: іде чоловік шляхом — одна нога за вухо прив’язана, а на одній скаче.

— Здорові, дядьку!

— Здорові!

— Чого ви на одній нозі скачете?

Того,— каже,— що коли б я відв’язав другу, то за одним ступнем увесь би світ переступив. А я,— каже,— не хочу…

— Куди ж ви йдете?

— До царя на обід.

— Сідайте з нами.

— Добре.

Той сів, знов полетіли.

Летіли-летіли, коли дивляться: стоїть на дорозі чоловік і нриціляється з лука, а ніде не видно ні птиці, нічого.

— Здорові, дядьку! Куди ви цілитеся, що не видно ні птиці, нічого!

— То що, що не видно? То вам не видно, а мені видно!

— Де ви її бачите?

— Ет!— каже. — Там, за сто миль, сидить на сухій грушці!

— Сідайте з нами!

Він і сів. Полетіли. Летіли-летіли, коли дивляться: іде чоло- иік і несе за спиною повен мішок хліба.

— Здорові, дядьку!

— Здорові!

— Куди ви йдете?

— Іду,— каже,— добувати на обід хліба.

— Та у вас і так повен мішок!

— Що тут цього хліба! Мені й на один раз поснідати не стане. »

— Сідайте з нами!

— Добре.

Сів і той. Полетіли.

Летіли-летіли, коли дивляться, ходить чоловік біля озера, мов чогось шукає.

— Здорові, дядьку!

— Здорові!

— Чого ви тут ходите?

— Пити,— каже,— хочеться, та ніяк води не знайду!

— Та перед вами ж цілісіньке озеро, чому ви не п’єте?

— Ет, що тут цієї води! Мені й на один ковток не стане

— Так сідайте з нами’

— Добре.

Він сів, полетіли.

Летіли-летіли, коли глянуть, аж іде чоловік у село й несе куль соломи.

— Здорові, дядьку! Куди це несете солому?

— У село,— каже.

— Ото! Хіба в селі нема соломи?

— Є, — говорить, — та не така!

— А хіба це яка?

— А така, — каже,— що яке б душне літо не було, а тільки розкидай цю солому, то зараз де не візьметься мороз і сніг.

— Сідайте з нами! Той сів, і полетіли далі.

Летіли-летіли, коли дивляться: іде чоловік у ліс і несе в’язку дров за плечима.

— Здорові, дядьку!

— Здорові.

— Куди ви дрова несете?

— У ліс.

— Ото! Хіба в лісі нема дров?

— Чому нема? Є,— говорить, — та не такі.

— А які ж?

— Там,— каже, — прості, а це такі, що як тільки розкидати їх, так зараз же де не візьметься військо перед тобою!

— Сідайте з нами!

І той згодився, сів, та й полетіли.

Чи довго вони летіли, чи не довго, а прилітають до царя на

обід. А там серед двору столи понаставлені й понакривані, бочки меду повикочувані — пий, душе, їж, душе, чого забажаєш! А людей,— сказано, пів- царства зійшлось: і старі, і малі, і пани багаті, і старці убогі. Як на ярмарку. ^

Парубок прилетів із товариством на тім кораблі, спустився в царя перед вікнами, пови­ходили вони з корабля й пішли обідати.

Цар дивиться у вікно — аж щось прилетіло на золотім кораблі. Він лакеєві й каже:

— Піди спитай, хто там золотим кораблем прилетів! Лакей пішов, подивився, приходить до царя:

— Якась,— каже,— мужва обідрана! Цар не вірить.

Як,— каже,— можна, щоб мужики на золотім кораблі прилетіли! Ти, мабуть, не допитався. Взяв та й пішов сам між люди.

— Хто,— питає,— тут на цім кораблі прилетів? Парубок виступив:

— Я! — каже.

Цар як подивився, що в нього свиточка — латка на латці,

штанці — коліна повилазили, то аж за голову взявся: «Як-таки, щоб я свою дитину та за такого хлопа видав?»

Що його робити? І давай йому загадки загадувати.

— Піди,— каже на лакея,— скажи йому, що хоч він і на кораблі прилетів, а як не добуде води живущої и цілющої, поки люди пообідають, то не то царівни не віддам, а оце меч — а його голова з плеч!

Лакей і пішов.

А Слухало, той самии, що припав до землі вухом, підслухав, що цар казав, та и розказав парубкові. Парубок сидить на л<іві (такі лави кругом столів пороблено) та й журиться: не їсть, не п’є. Скороход побачив і питає: — Чому ти не їси? — Де вже мені їсти! І на душу пг йде. І розказав — так і так: — Загадав мені цар, щоб я, поки люди пообідають, добув ноди живущої й цілющої!.. Як я її добуду? — Не журись! Я тобі дістану! — Ну, гляди! Приходить лакей, дає йому царський наказ: а він уже давно шає, як і що. т* — Скажи,— говорить,— що принесу! От лакей пішов. А Скороход відв’язав ногу від вуха та як махнув — так в одну мить і набрав води живущої й цілющої. Набрав, утомивсь. «Ще,— думає,— поки обід, вернуся, а тепер сяду під млином, відпочину трохи». Сів та й заснув. Люди вже обід кінчають, а його нема. Парубок сидить ні живий ні мертвий. «Пропав!» — думає. Слухало взяв, приставив до землі вухо — давай слухати. Слу- хав-слухав. — Не журись,— каже,— під млином спить, вражии син! — Що ж ми будемо тепер робити,— каже парубок,— як би його збудити? А Стрілець каже: — Не бійся, я збуджу! От як нап’яв лук, як стрельне — як торохне стріла в млин, аж тріски полетіли… Скороход прокинувсь — мерщій туди! Люди обід тільки що кінчають, а він приносить ту воду. Цар — що робити? Ну загадувати другу загадку: — Як із’їсть із своїм товариством за одним разом шість пар волів смажених і сорок ‘печей хліба, тоді,— каже, — віддам мою дитину за нього, а не з’їсть, то от мій меч — а йому голова з плеч! Слухало й підслухав та й розказав парубкові. — Що мені тепер робити? Я й одної хлібини не з’їм! — каже парубок. Та й знов — аж плаче. А Об’їдайло й каже: Не плач, я за вас всіх поїм, і ще буде й мало. Приходить лакей: Так і так. — Добре,— каже,— нехай дають! От засмажили дванадцять биків, напекли сорок печей хліба. Об’їдайло як почав їсти — усе дочиста поїв, ще й просить: — Ех,— каже,— мало! Хоч би ще трошки дали!.. Цар бачить, що він такий,— знову загадав загадку, щоб л сорок сорокових кухлів води випив за одним духом і сорок сорокових кухлів вина, а не вип’є — «мій меч — його голова з плеч!» Слухало підслухав — розказав: парубок плаче. Не плач! — каже Обпивайло.— Я,— каже,— сам вип’ю, ще й мало буде. От винесли їм по сорок сорокових кухлів води й вина. Обпивайло як узяв пити, всі до краплі випив ще й підсміюється. — Ех,— каже,— мало! Хоч би ще трохи — ще б випив. Цар бачить, що нічого з ним не вдіє, та думає: «Треба його, вражого сина, зо світу звести, а то він мою дитину запакує!» От посилає до парубка лакея: — Піди скажи, що казав цар, щоб перед вінцем у лазню сходив. А другому лакеєві загадує, щоб пішов сказав, щоб лазню чавунну напалили. «Так він сякий-такий зажариться!» Грубник натопив лазню — так і пашить. Сказали парубкові. От він іде в лазню, а за ним слідком іде Морозько з соломою. Тільки що ввійшли в лазню, аж там такий жар, що не можна! Морозько розкинув солому — й відразу так стало холодно, що парубок насилу обмився, та швидко на піч, та там і заснув, бо намерзся-таки добре. Вранці відчиняють лазню, думають — тільки з нього попілець зостався,— аж він лежить на печі; вони його й збудили. — Оце,— каже,— як міцно спав! Та й пішов із лазні. Доповіли цареві, що так, мовляв, і так: на печі спав, і в лазні так холодно, наче цілу зиму не топлено. Цар засмутився дуже: що його робити? Думав-думав, думав-думав… Ну,— каже,— як дістане мені на ранок полк війська, то вже дам свою дочку за нього, а не дістане, то от мій меч — йому голова з плеч! А сам думає: «Де-таки простому мужикові полк війська добути? Я цар, та й то!..» От і дав наказ. Слухало й підслухав і розказав парубкові. Парубок знову сидить та й плаче: — Що мені тепер робити на світі? Де я того війська добуду? Іде на корабель до товариства: — Ой, виручіть, братці! Виручали не один раз з біди і тепер виручіть! А то пропав я на світі!.. — Не плач! — каже той, що ніс дрова.— Я тебе виручу. Приходить слуга. — Казав,— каже,— цар, як поставиш завтра на ранок цілий полк війська,— тоді твоя царівна! — Добре, зроблю! — каже парубок.— Тільки,— каже,— скажи цареві, як не віддасть ще й тепер, то я його війною повоюю й силою царівну візьму. Уночі повів товариш парубка в поле й поніс із собою в’язку дров. Як почав ті дрова розкидати, то що кине — то й чоловік, що кине — то й чоловік! І такого війська набралось! На ранок прокидається цар — аж чує: грають. Він питає: — Що там так гарно грає? — То,— кажуть,— той своє військо муштрує, що на золотім кораблі прилетів. Цар тоді бачить, що нічого не вдіє, та звелів його покликати до себе. …А парубок такий став, що його й не пізнаєш: одежа на ньому так і сяє: шапочка золота, а сам такий гарний, що куди! Веде він своє військо, сам на воронім коні попереду, за ним старшина… Підступив під палац. — Стій! — крикнув. Військо в лаву стало — як перемите! Він пішов у палац; цар його обіймає, цілує. — Сідай, мій зятю любий! Вийшла й царівна; як побачила — аж засміялась: який у неї гарним чоловік буде! От їх швидко й повінчали, такий бенкет задали, що аж до неба дим пішов.

Узнавайте о новых статьях и обновлениях по почте:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


× два = 18

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>